تماس با ما:

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان میرداماد، چهار راه آفریقا، شماره 229، واحد 1.
تلفن: 021-22056993
تلفکس: 021-26203279

کارخانه واحد تهران:

کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، اسماعیل آباد، خیابان صنعتگران، پلاک 36.
تلفن: 021-46824692
تلفکس: 021-46840410

کارخانه واحد تبریز:

تبریز، کیلومتر 6 جاده تهران، خیابان قدیمی نمایشگاه بین المللی آذربایجان، کوی صنعت دوم.
تلفن: 041-36372140
تلفکس: 041-36372361